10 mei: ‘Wat is een mens, waar komt hij vandaan en waar gaat hij naar toe?’

Lezing door Peter Tromp

Toelichting:

Deze avond willen we deze vraagstukken vanuit antroposofisch gezichtspunt belichten.

De huidige wetenschap heeft alleen oog voor de stoffelijke kant van de wereld. Om een vruchtbare toekomst te gemoed te gaan moet deze zienswijze aangevuld worden door kennis van de geestelijke wereld.

Na een inleiding van een uur zal er na de pauze gelegenheid zijn om vragen te stellen.

Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Gebouw Theosofia Stichting,
Laan van Meerdervoort 1A, Den Haag