Theosofia Stichting biedt ruimte aan spirituele verenigingen om daar hun bijeenkomsten te houden.

De doeleinden van deze verenigingen moeten in lijn liggen met de doeleinden van de Theosofische Vereniging:

1. Het vormen van een kern van de universele broederschap der mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur;

2. Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdiensten, wijsbegeerten en wetenschappen;

3 Het onderzoeken van de onverklaarde wetten die in de natuur besloten liggen en van de geestelijke vermogens die in de mens sluimeren.