Agenda Mei

MEI

10 mei 2019: Wat is een mens, waar komt hij vandaan en waar gaat hij naartoe?
Lezing door Peter Tromp
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Laan van Meerdervoort 1A, Den Haag

Toelichting:

Deze avond willen we deze vraagstukken vanuit antroposofisch gezichtspunt belichten.
De huidige wetenschap heeft alleen oog voor de stoffelijke kant van de wereld. Om een vruchtbare toekomst te gemoed te gaan moet deze zienswijze aangevuld worden door kennis van de geestelijke wereld.

 

Na een inleiding van een uur zal er na de pauze gelegenheid zijn om vragen te stellen.


 

13 mei 2019: ‘Op zoek naar antwoorden: via het spirituele pad of de digitale snelweg?’
Organisator: Loge Den Haag van de Theosofische Vereniging in Nederland
Spreker: Ria Schopman
Aanvang 20:00 uur. Prijs: gratis voor leden van de Loge Den Haag, niet-leden € 6,-

Ria SchopmanOver de spreker:  Ria Schopman is schrijver en eigenaar van een tekstbureau. Zij is lid van de Loge Den Haag en noemt de theosofie een andere manier van leven, die meer gericht is op innerlijke vervulling dan op uiterlijk winstbejag. Voor haar is het juist de combinatie van filosofie, wetenschap en religie die maakt dat de theosofie de levensbeschouwing is waarbij zij zich thuis voelt. Communicatie en marketing met behulp van de nieuwe media heeft haar speciale interesse.

Door een aangeboren nieuwsgierigheid en het verlangen om de wereld om ons heen en vooral onszelf te begrijpen, bewandelen we als mens het spirituele pad op zoek naar antwoorden op levensvragen. Een belangrijke bron van wijsheid tijdens onze zoektocht zijn onze reisgenoten en soms vergaren we kennis via boeken.

In 1993 zorgde een technologisch hoogstandje voor een alternatieve route naar zelfontplooiing: de digitale snelweg. Via het wereldwijde web werden computers van over de hele wereld aan elkaar gekoppeld om sneller informatie te kunnen delen en mensen met elkaar te verbinden.

VR bril, illusie of werkelijkheidDe computergame-industrie bracht ons nog een stap verder met Virtual & Augmented Reality waarbij de werkelijkheid respectievelijk nagebootst of gedeeltelijk uitvergroot wordt in een spel. En met de komst van de mobiele telefoon en wifi hebben we tegenwoordig 24/7 overal toegang tot de grootse bibliotheek ter wereld.

In het boek Wind van de Geest zegt de beroemde theosoof Gottfried de Purucker het volgende: ‘’In het werk met jonge mensen in de T.S. heb ik ervaren dat jongeren goddelijke waarheden vaak sneller herkennen dan ouderen; als men niet erin slaagt jongeren voor theosofie te interesseren, komt dat omdat we het verkeerd aanpakken – en het is precies datzelfde beginsel dat geen succes oplevert bij het benaderen van volwassenen. Wil men begrip wekken dan moet men de mensen toespreken in een taal die ze begrijpen.’’

Welke kansen bieden het internet, de nieuwe media en moderne communicatietechnologieën om de vaak ingewikkelde en ontoegankelijke religieuze en spirituele teksten voor een groter publiek bereikbaar te maken?
En wat voor rol kan de theosofie daarin spelen?


27 mei 2019: ‘De filosofie van OM, de kosmische klank’
Organisator: Loge Den Haag van de Theosofische Vereniging in Nederland
Spreker: Shanti van Wijk
Aanvang 20:00 uur. Prijs: gratis voor leden van de Loge Den Haag, niet-leden € 6,-

Over de spreker: Shanti van Wijk, is werkzaam geweest in het reguliere basisonderwijs en na het centrum voor Vrede en Ontwikkelingssamenwerking overgestapt naar het spirituele onderwijs en heeft vele jaren Integrale Yogales gegeven.

Ze heeft een studie gemaakt over de Advaita Vedanta Filosofie van Shrie Shankara op de Sivananda Yoga Academie te Aalst in België en in de Sivananda Ashram in Rishikesh in India. De bestudeerde de leringen van de theosofie en het esoterisch universeel Soefisme, dat verwant is aan de Vedanta.

In deze lezing wordt de heilige kosmische klank OM uiteengezet. OM omvat alle namen en vormen. OM is dit alles. Meditatie over OM openbaart de Universele Vorm en verheft ons vervolgens tot Ieshvara. Ieshvara is het alles bezielende, alles behorende, alles omvattende en Zichzelf Kennende of Bewuste Zijn.

Aan bod komt ook de vraag, wat is OM? De aard en de vier bewustzijnstoestanden en het zinnebeeld van de godin Saraswati (Shakti). De godin van zuiverheid, kunst, muziek en wetenschap. Zij is de wederhelft van Bramha, de scheppende kracht in de natuur.

De avond wordt afgesloten met een pranayama, ontspanning en meditatie over de Universele Vorm of Heelheid.