Loge Den Haag van de Theosofische Vereniging in Nederland, opgericht 30 maart 1897

 

 

Theosofie is een eeuwenoude stroming die de mens aanmoedigt op zoek te gaan naar de gemeenschappelijke kern van wetenschap, filosofie en religie.

Het woord theosofie is afgeleid van het Griekse theos – sophia en betekent goddelijke wijsheid. Deze wijsheid verwijst naar de verzameling waarheden die de basis vormt van alle religies, die door niemand als exclusief bezit kan worden geclaimd.

Theosofie kent geen dogma’s en biedt thema’s aan die als uitgangspunt kunnen dienen voor persoonlijke spirituele ontwikkeling. Ieder volgt hierbij zijn eigen unieke weg.

De doeleinden van de Theosofische Vereniging zijn:

1. Het vormen van een kern van universele broederschap zonder onderscheid van ras, geloof, kaste, geslacht of huidskleur.

2. Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdiensten, wijsbegeerte en wetenschappen.

3. Het onderzoeken van de onverklaarde natuurwetten en van de vermogens die in de mens latent aanwezig zijn.

De Loge Den Haag, onderdeel van de Theosofische Vereniging in Nederland (TVN), biedt de mogelijkheid om via cursussen en samenkomsten de grote waarheden te ontsluieren, die verborgen zijn in mythen, legenden en religieuze verhalen. Er is ruimte om de onverklaarde natuurwetten en de vermogens die in de mens latent aanwezig zijn, te onderzoeken.

De Loge Den Haag biedt een gevarieerd programma aan lezingen aan, dat alle gebieden van de theosofie en verwante onderwerpen bestrijkt. Lezingen zijn gratis voor leden, niet-leden betalen € 6,-, inclusief een kopje koffie of thee in de pauze.

Het volledige aanbod aan lezingen en films met achtergrondinformatie vindt u op de website van de Loge Den Haag.