Agenda December

10 december 2018: ‘Enneagram, Tzolkin en Human Design’ (vervolg op de lezing van 26-03-2018)

Organisator: Loge Den Haag van de Theosofische Vereniging in Nederland
Spreker: Loes Huijgens
Aanvang 20:00 uur. Prijs: gratis voor leden van de Loge Den Haag, niet-leden € 6,-

Loes Huijgens kwam ruim 20 jaar geleden voor het eerst in aanraking met Pythagoras en numerologie. Daarna kwam het Enneagram op haar pad, gevolgd door de Tzolkin en het Human Design. Door verbanden te zien die deze kennisbronnen met elkaar gemeen hebben, legt ze de vinger op details die vaak nog over het hoofd worden gezien.

‘Alles begint met verwondering …..’

Er wordt verteld dat we op deze planeet samen leven om ons vermogen tot bewust co-creëren aan te nemen. Dit vermogen zit in het menselijk potentieel, ieder mens beschikt er over.

 

Als we beseffen dat we dit vermogen hebben en kunnen gebruiken bij het bepalen van de richting in ons leven, gaat alles met minder moeite. Het ontvouwen van het menselijk potentieel is een levensproces waar we geleidelijk aan in groeien. En bewust of onbewust – bij dat proces helpen en beïnvloeden we elkaar.

Met informatie uit systemen als het Enneagram, de Tzolkin Kalender en het Human Design wordt dit zichtbaar. En wat zichtbaar is wordt aan de hand van een aantal voorbeelden uit de praktijk getoond. Er is een rode draad die alles samen brengt tot een universele kern: onvoorwaardelijk zijn. En dat geldt voor ieder mens op zijn of haar eigen wijze.

Nieuwsgierig?


20 december 2018 ‘Hoe wordt ons lot vormgegeven?’

Organisator: Roger Crijns
Tijd: zaal open vanaf 19.30 uur en aanvang 20.00 uur | Kosten: € 10,00 per avond

INLEIDING:
De voordrachten van Rudolf Steiner blijven velen, ook in onze tijd, fascineren. Ondanks onze veranderende samenleving hebben deze voordrachten nog niets aan waarde verloren en hebben ze ook de moderne mens veel te bieden. Sinds ruim 30 jaar heb ik me in mijn leven en werk laten inspireren door de antroposofie en de voordrachten van Rudolf Steiner. Aanvankelijk begreep ik er slechts een klein gedeelte van (dat realiseer ik me nu), maar toch heeft het me altijd veel kennis, steun en inzicht gegeven.
Inmiddels heb ik, mede dankzij mijn werk als antroposofisch (huis)arts (van 1984 tot 2009/2017), zelf ook vele inzichten en ervaringen opgedaan en is de inhoud van de voordrachten op een dieper niveau voor mij gaan spreken. Er valt nog zoveel te ontdekken in dat wat Steiner ons heeft nagelaten met zijn voordrachten en boeken.
Dit najaar wil ik twee voordrachten van Steiner bespreken en samen met u op onderzoek gaan wat deze wijsheid ons nu nog te bieden heeft en u laten delen in mijn inzichten en ervaringen met de betreffende onderwerpen. Ik heb gekozen voor twee voordrachten waarin Steiner uitlegt hoe wij als mensheid vanuit de geestelijke wereld geleid worden, en hoe ons lot wordt vormgegeven (in samenwerking met (aarts)engelen en hiërarchiën). Een en ander zal ik verbinden met mijn eigen ervaringen, waardoor de onderwerpen meer tot de verbeelding kunnen gaan spreken.

‘Hoe wordt ons lot vormgegeven?’
(n.a.v. GA224, voordracht van Rudolf Steiner op 6 april 1923 met de titel
“samenwerken met de engelen en hiërarchieën”).

Hoe wordt ons lot vorm gegeven? Dit is de kernvraag van deze voordracht en blijkt niet alleen afhankelijk te zijn van wat we overdag doen, maar vooral van wat er ’s nachts gebeurt door de geestelijke wereld aan ons. Het lopen, spreken en denken blijken kwaliteiten te zijn, waar de geestelijke hiërarchieën iets mee doen. Dit blijkt zelfs de volgende dag al gevolgen te hebben en ook voor het volgende leven. Voor de aartsengelen is het van belang dat wij spreken met en vanuit idealen. Dit blijkt
allemaal door te werken in onze biografie. Bij bewegen en lopen is het de kwaliteit van tevredenheid die opstijgt uit onze ledematen. Ook hier wordt ’s nachts iets mee gedaan door de Archaï of de oergeesten. Deze zoeken naar ware mensenliefde.
Hoe dit allemaal doorwerkt en hoe de hiërarchieën aan ons werken en wat de gevolgen zijn voor de volgende dag en het volgende leven, wat Steiner daarover heeft gezegd, zal het onderwerp van deze avond zijn.

Houdt u rekening met extra reistijd (parkeren en omleiding tram 1) i.v.m. wegwerkzaamheden aan de Scheveningseweg.