Agenda September

Organisator: Loge Den Haag van de TVN

16 september 2019: ‘Aan de voeten van de meester’ door Guido Lamot

Lezing: ‘Aan de voeten van de meester ’ door Guido Lamot
Maandagavond 16 september 2019, aanvang: 20.00 uur
Adres: Laan van Meerdervoort 1-A, 2517 AA Den Haag
Prijs: gratis voor leden, niet-leden € 6,-

Over de spreker: Guido Lamot stichtte in 1970 in Vlaanderen een Yoga-Vedanta vereniging en in 1982 in Drenthe een Tao-Centrum met lerarenopleiding voor yoga, adem en energie.  Hij is freelance docent Oosterse filosofie aan twee academies voor sociale wetenschappen en is vice-voorzitter van de TVN.

Alcyone, Aan de voeten van de meesterAlcyone, Jiddu Krishnamurti

‘Aan de voeten van de meester’ is het eerste kleine boekje geschreven door de nog jonge Krishnamurti op 13 jarige leeftijd. Dit werkje, dat uitgroeide tot een bestseller, bevat vier grootse ethische thema’s:
– onderscheidingsvermogen
– begeerteloosheid
– goed gedrag
– liefde

Door het toepassen van deze gulden regels in het dagelijks leven, wordt ons groei- en inwijdingsproces versneld.


Organisator: Loge Den Haag van de TVN

30 september 2019 film: ‘Het Avontuur van de Held’ met Joseph Campbell

Film: ‘Het Avontuur van de Held’ met Joseph Campbell
Maandagavond 30 september 2019, aanvang: 20.00 uur
Adres: Laan van Meerdervoort 1-A, 2517 AA Den Haag
Prijs: gratis voor leden, niet-leden € 6,-

Over Joseph Campbell:
Als vooraanstaand wetenschapper, schrijver en leraar heeft Joseph Campbell een diepgaande invloed gehad op miljoenen mensen – inclusief Star Wars-maker George Lucas. Voor Campbell was mythologie het “lied van het universum, de muziek van de sferen.”

Stimulerende gesprekken tussen inspirator Joseph Campbell en vooraanstaand journalist Bill Moyers die in levendige dialogen bespreken hoe mythen de sleutel vormen tot het begrijpen van menselijke ervaringen. Ze kunnen oppervlakkig variëren van cultuur tot cultuur, maar op hun diepste niveau onthullen ze allemaal het pad naar zelfontplooiing, sociale integratie en uiteindelijk transcendentie.

Er zijn zes afleveringen die in het seizoen 2019 – 2020 van de Loge Den Haag allemaal vertoond zullen worden. We beginnen met ‘Het Avontuur van de Held’.

Waarom zijn er zoveel heldenverhalen in de mythologie en wat is de betekenis van de beproevingen van de held?

Na het bekijken van de film is er gelegenheid om over de inhoud van gedachten te wisselen.

Volgende afleveringen:
25 november 2019: ‘De Boodschap van de Mythen’ | 27 januari 2020: ‘De eerste Verhalenvertellers’ |
17 februari 2020: ‘Opoffering en Gelukzaligheid’ | 30 maart 2020: ‘Liefde en de Godin’ | 8 juni 2020: ‘Maskers van de Eeuwigheid’ |

Agenda Juni

3 juni 2019 ‘Actualiteit van de Daoïstische levenskunst’
Organisator: Loge Den Haag van de Theosofische Vereniging in Nederland
Spreker: Tania Meira-Kochetkova
Aanvang 20:00 uur. Prijs: gratis voor leden van de Loge Den Haag, niet-leden € 6,-

Over de spreker: Tatjana Meira-Kochetkova promoveerde aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ze heeft onderzoek gedaan in de milieufilosofie en bio-ethiek aan de Universiteit voor Humanistiek en de Universiteit Twente. Ze is filosofisch consulent en freelance docent filosofie. Thema’s die in haar publicaties centraal staan, zijn onder meer personalisme, filosofie in Rusland, bio-ethiek en filosofie van mens en techniek. Binnenkort zal van haar hand bij uitgeverij Garant verschijnen ‘Pluraliteit van Levenskunsten’ (samen met Rico Sneller en Nelleke Canters).

Deze lezing zal ingaan op de Daoïstische levenskunst en haar meditatieve praktijk. In het Daoïsme is de onderlinge verbondenheid tussen geest, lichaam en omgeving zeer groot. Hieruit ontwikkelden zich in de Chinese traditie talloze medische technieken (bijv. acupunctuur) en psychofysische disciplines, zoals oefeningen in het bevorderen van lichamelijke harmonie en beheersing (T’ai-ji-chuan). Er zullen twee aspecten aan de orde komen.

Ten eerste zal worden ingegaan op Daoïstische teksten die inspireren om het zelf en de eigen relatie tot de wereld te onderzoeken. Betekenis en centrale boodschap van de Dao De Jing zullen aan de orde komen: het doen door niet te doen (wei wu wei).

 

Ten tweede zal worden gekeken naar verschillende Daoïstische praktijken die een gezond lichaam en een vreedzame geest heten te bevorderen (zoals ‘thee-waardering’, het vijf-elementen-dieet voor de gezondheid, de principes van contemplatief wandelen, en Daoïstische beeldende kunst).

Agenda Mei

MEI

10 mei 2019: Wat is een mens, waar komt hij vandaan en waar gaat hij naartoe?
Lezing door Peter Tromp
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Laan van Meerdervoort 1A, Den Haag

Toelichting:

Deze avond willen we deze vraagstukken vanuit antroposofisch gezichtspunt belichten.
De huidige wetenschap heeft alleen oog voor de stoffelijke kant van de wereld. Om een vruchtbare toekomst te gemoed te gaan moet deze zienswijze aangevuld worden door kennis van de geestelijke wereld.

 

Na een inleiding van een uur zal er na de pauze gelegenheid zijn om vragen te stellen.


 

13 mei 2019: ‘Op zoek naar antwoorden: via het spirituele pad of de digitale snelweg?’
Organisator: Loge Den Haag van de Theosofische Vereniging in Nederland
Spreker: Ria Schopman
Aanvang 20:00 uur. Prijs: gratis voor leden van de Loge Den Haag, niet-leden € 6,-

Ria SchopmanOver de spreker:  Ria Schopman is schrijver en eigenaar van een tekstbureau. Zij is lid van de Loge Den Haag en noemt de theosofie een andere manier van leven, die meer gericht is op innerlijke vervulling dan op uiterlijk winstbejag. Voor haar is het juist de combinatie van filosofie, wetenschap en religie die maakt dat de theosofie de levensbeschouwing is waarbij zij zich thuis voelt. Communicatie en marketing met behulp van de nieuwe media heeft haar speciale interesse.

Door een aangeboren nieuwsgierigheid en het verlangen om de wereld om ons heen en vooral onszelf te begrijpen, bewandelen we als mens het spirituele pad op zoek naar antwoorden op levensvragen. Een belangrijke bron van wijsheid tijdens onze zoektocht zijn onze reisgenoten en soms vergaren we kennis via boeken.

In 1993 zorgde een technologisch hoogstandje voor een alternatieve route naar zelfontplooiing: de digitale snelweg. Via het wereldwijde web werden computers van over de hele wereld aan elkaar gekoppeld om sneller informatie te kunnen delen en mensen met elkaar te verbinden.

VR bril, illusie of werkelijkheidDe computergame-industrie bracht ons nog een stap verder met Virtual & Augmented Reality waarbij de werkelijkheid respectievelijk nagebootst of gedeeltelijk uitvergroot wordt in een spel. En met de komst van de mobiele telefoon en wifi hebben we tegenwoordig 24/7 overal toegang tot de grootse bibliotheek ter wereld.

In het boek Wind van de Geest zegt de beroemde theosoof Gottfried de Purucker het volgende: ‘’In het werk met jonge mensen in de T.S. heb ik ervaren dat jongeren goddelijke waarheden vaak sneller herkennen dan ouderen; als men niet erin slaagt jongeren voor theosofie te interesseren, komt dat omdat we het verkeerd aanpakken – en het is precies datzelfde beginsel dat geen succes oplevert bij het benaderen van volwassenen. Wil men begrip wekken dan moet men de mensen toespreken in een taal die ze begrijpen.’’

Welke kansen bieden het internet, de nieuwe media en moderne communicatietechnologieën om de vaak ingewikkelde en ontoegankelijke religieuze en spirituele teksten voor een groter publiek bereikbaar te maken?
En wat voor rol kan de theosofie daarin spelen?


27 mei 2019: ‘De filosofie van OM, de kosmische klank’
Organisator: Loge Den Haag van de Theosofische Vereniging in Nederland
Spreker: Shanti van Wijk
Aanvang 20:00 uur. Prijs: gratis voor leden van de Loge Den Haag, niet-leden € 6,-

Over de spreker: Shanti van Wijk, is werkzaam geweest in het reguliere basisonderwijs en na het centrum voor Vrede en Ontwikkelingssamenwerking overgestapt naar het spirituele onderwijs en heeft vele jaren Integrale Yogales gegeven.

Ze heeft een studie gemaakt over de Advaita Vedanta Filosofie van Shrie Shankara op de Sivananda Yoga Academie te Aalst in België en in de Sivananda Ashram in Rishikesh in India. De bestudeerde de leringen van de theosofie en het esoterisch universeel Soefisme, dat verwant is aan de Vedanta.

In deze lezing wordt de heilige kosmische klank OM uiteengezet. OM omvat alle namen en vormen. OM is dit alles. Meditatie over OM openbaart de Universele Vorm en verheft ons vervolgens tot Ieshvara. Ieshvara is het alles bezielende, alles behorende, alles omvattende en Zichzelf Kennende of Bewuste Zijn.

Aan bod komt ook de vraag, wat is OM? De aard en de vier bewustzijnstoestanden en het zinnebeeld van de godin Saraswati (Shakti). De godin van zuiverheid, kunst, muziek en wetenschap. Zij is de wederhelft van Bramha, de scheppende kracht in de natuur.

De avond wordt afgesloten met een pranayama, ontspanning en meditatie over de Universele Vorm of Heelheid.

Agenda April

APRIL

MAAND VAN DE FILOSOFIE: 8 april 2019: ‘Plotinus en de Ziel’  

Organisator: Loge Den Haag van de Theosofische Vereniging in Nederland
Spreker: Dr. Rico Sneller
Aanvang 20:00 uur. Prijs: gratis voor leden van de Loge Den Haag, niet-leden € 6,-

Maand van de Filosofie, 8 april 2019: ‘Plotinus en de Ziel’ door Rico Sneller

Dr Rico Sneller (1967) is Associate Lecturer bij de Technische Universiteit Eindhoven en werkte hiervoor als universitair docent filosofie aan de universiteit Leiden, instituut voor wijsbegeerte. Hij promoveerde op de Franse filosoof Jacques Derrida en de negatieve theologie. Momenteel gaat zijn belangstelling vooral uit naar bijzondere bewustzijnstoestanden, met name zoals gethematiseerd in de Duitse filosofie vanaf de 19e eeuw.

Met Hans Gerding en Hein van Dongen publiceerde hij ‘Wilde beesten in de filosofische woestijn. Filosofen over telepathie en andere buitengewone ervaringen’ (Ten Have 2011). Rico Sneller is vice-president van Alternative Perspectives and Global Concerns (APGC), een internationale en interdisciplinaire academische netwerkorganisatie die zich ten doel stelt om op mondiale urgenties te reflecteren vanuit noties als dialoog en spiritualiteit.

Met zijn emanatieleer plaatst Plotinus de westerse filosofie op een tweesprong. Eén weg voert naar de moderne subjectsopvatting die, al woekerend, hedendaagse rationalistische wetenschapsopvattingen aanstuurt. De andere weg begeleidt de eerste als een schaduw, en wijst, voorbij het rationale subject, naar iets anders, iets wat breder en dieper is. Plotinus noemt dit ‘de ziel’. De ziel is meer dan het ik, en elke zelfbezinning stuit op een dimensie die het ik niet meer vermag te omvatten.

José van der Loop is sinds 2014 lid van de TVN. Zij verdiept zich al meer
dan vijftien jaar in Indiase geschriften, zoals De Yoga Sutra’s van Patañjali.
Voor haar gaat het in het leven om liefde, inzicht en persoonlijke transformatie. Dat brengt ze, met een diep gevoelde bevlogenheid en
enthousiasme, in de vorm van lezingen en workshops.De Yoga aforismen van Patañjali vormen dé basistekst op het gebied van Raja-yoga die op briljante wijze systematisch een geestelijke weg beschrijven die tot bevrijding leidt. En dat is precies waar deze lezing over gaat! Het fundamenteel concept van Yoga zoals in deze sutra compleet uiteengezet.

 

29 april 2019: ‘Cycles of Eternity’ (DEZE LEZING IS IN HET ENGELS)

Organisator: Loge Den Haag van de Theosofische Vereniging in Nederland
Spreker: Tim Wyatt
Aanvang 20:00 uur. Prijs: gratis voor leden van de Loge Den Haag, niet-leden € 6,-

Over de spreker: Tim Wyatt, heeft z’n levenslang onderzoek gedaan naar bewustzijn, esoterische mysteries, occulte wetenschap en Tijdloze Wijsheid. Hij heeft vijftig jaar gewerkt als journalist, is de oprichter van de ‘School of Applied Wisdom’ en reist veel voor het geven van lezingen, seminars en workshops voor de Theosophical Society en andere groepen. 

Everything in the universe, visible and invisible, is alive, connected and on an eternal evolutionary journey. Universal laws, philosophy and religion, explain the evolution and operation of both the universe and man. This is known as The Timeless Wisdom or Theosophy.

This ancient knowledge offers a fascinating, all-embracing and convincing view of ourselves and the cosmos, yet it is completely up-to-date. Cycles of Eternity explains why this is important to us.

Tim Wyatt has done his lifelong research into consciousness, esoteric mysteries, occult science and Timeless Wisdom. He has worked as a journalist for fifty years, is the founder of the “School of Applied Wisdom” and travels extensively for giving lectures, seminars and workshops for the Theosophical Society and other groups.


Alles in het universum, zichtbaar en onzichtbaar, is levend, verbonden en op een eeuwigdurende evolutionaire reis. Universele wetten, filosofie en religie, leggen de evolutie en werking uit van zowel het universum als de mens.  Dit staat bekend als De Tijdloze Wijsheid of Theosofie.

Deze oude kennis biedt een fascinerend, allesomvattend en overtuigend zicht op onszelf en de kosmos en is toch helemaal van deze tijd. Cycles of Eternity vertelt waarom dit voor ons belangrijk is.

Tim Wyatt, heeft z’n levenslang onderzoek gedaan naar bewustzijn, esoterische mysteries, occulte wetenschap en Tijdloze Wijsheid. Hij heeft vijftig jaar gewerkt als journalist, is de oprichter van de ‘School of Applied Wisdom’ en reist veel voor het geven van lezingen, seminars en workshops voor de Theosophical Society en andere groepen.

Agenda Januari

Agenda Januari

14 januari 2019: ‘De Tarot, leesplankje voor ingewijden’

Organisator: Loge Den Haag van de Theosofische Vereniging in Nederland
Spreker: Frank Tuinstra
Aanvang 20:00 uur. Prijs: gratis voor leden van de Loge Den Haag, niet-leden € 6,-

Tarot plank

Over de spreker: Frank Tuinstra bestudeert al jarenlang de westerse mysterietraditie. Hij geeft regelmatig lezingen over de relatie tussen deze mysteriën en het alledaagse leven. Symboliek en folklore binnen de westerse cultuur krijgen daarmee een nieuw, verhelderend perspectief.

Vrijwel iedereen heeft wel eens van de Tarot gehoord. Velen trekken wel eens een kaartje. De oorsprong van het Tarotsysteem ligt echter niet in het spel- of orakelelement. Primair is de Tarot gemaakt als leesplankje voor het Magische Alfabet, een stappenplan en totaalsysteem om tot zelfinzicht te komen.

Tijdens deze lezing gaan we beleven hoe de Tarot werkt en hoe je de Tarot kunt inzetten voor de zoektocht naar je diepste Innerlijke Bron.

Door het herkennen van de bouwstenen (de “Magische Letters”) van je bewustzijn en het leggen van onvermoede verbanden kun je gaan werken aan je eigen verhaal in de Kosmische Orde.


 

Agenda December

10 december 2018: ‘Enneagram, Tzolkin en Human Design’ (vervolg op de lezing van 26-03-2018)

Organisator: Loge Den Haag van de Theosofische Vereniging in Nederland
Spreker: Loes Huijgens
Aanvang 20:00 uur. Prijs: gratis voor leden van de Loge Den Haag, niet-leden € 6,-

Loes Huijgens kwam ruim 20 jaar geleden voor het eerst in aanraking met Pythagoras en numerologie. Daarna kwam het Enneagram op haar pad, gevolgd door de Tzolkin en het Human Design. Door verbanden te zien die deze kennisbronnen met elkaar gemeen hebben, legt ze de vinger op details die vaak nog over het hoofd worden gezien.

‘Alles begint met verwondering …..’

Er wordt verteld dat we op deze planeet samen leven om ons vermogen tot bewust co-creëren aan te nemen. Dit vermogen zit in het menselijk potentieel, ieder mens beschikt er over.

 

Als we beseffen dat we dit vermogen hebben en kunnen gebruiken bij het bepalen van de richting in ons leven, gaat alles met minder moeite. Het ontvouwen van het menselijk potentieel is een levensproces waar we geleidelijk aan in groeien. En bewust of onbewust – bij dat proces helpen en beïnvloeden we elkaar.

Met informatie uit systemen als het Enneagram, de Tzolkin Kalender en het Human Design wordt dit zichtbaar. En wat zichtbaar is wordt aan de hand van een aantal voorbeelden uit de praktijk getoond. Er is een rode draad die alles samen brengt tot een universele kern: onvoorwaardelijk zijn. En dat geldt voor ieder mens op zijn of haar eigen wijze.

Nieuwsgierig?


20 december 2018 ‘Hoe wordt ons lot vormgegeven?’

Organisator: Roger Crijns
Tijd: zaal open vanaf 19.30 uur en aanvang 20.00 uur | Kosten: € 10,00 per avond

INLEIDING:
De voordrachten van Rudolf Steiner blijven velen, ook in onze tijd, fascineren. Ondanks onze veranderende samenleving hebben deze voordrachten nog niets aan waarde verloren en hebben ze ook de moderne mens veel te bieden. Sinds ruim 30 jaar heb ik me in mijn leven en werk laten inspireren door de antroposofie en de voordrachten van Rudolf Steiner. Aanvankelijk begreep ik er slechts een klein gedeelte van (dat realiseer ik me nu), maar toch heeft het me altijd veel kennis, steun en inzicht gegeven.
Inmiddels heb ik, mede dankzij mijn werk als antroposofisch (huis)arts (van 1984 tot 2009/2017), zelf ook vele inzichten en ervaringen opgedaan en is de inhoud van de voordrachten op een dieper niveau voor mij gaan spreken. Er valt nog zoveel te ontdekken in dat wat Steiner ons heeft nagelaten met zijn voordrachten en boeken.
Dit najaar wil ik twee voordrachten van Steiner bespreken en samen met u op onderzoek gaan wat deze wijsheid ons nu nog te bieden heeft en u laten delen in mijn inzichten en ervaringen met de betreffende onderwerpen. Ik heb gekozen voor twee voordrachten waarin Steiner uitlegt hoe wij als mensheid vanuit de geestelijke wereld geleid worden, en hoe ons lot wordt vormgegeven (in samenwerking met (aarts)engelen en hiërarchiën). Een en ander zal ik verbinden met mijn eigen ervaringen, waardoor de onderwerpen meer tot de verbeelding kunnen gaan spreken.

‘Hoe wordt ons lot vormgegeven?’
(n.a.v. GA224, voordracht van Rudolf Steiner op 6 april 1923 met de titel
“samenwerken met de engelen en hiërarchieën”).

Hoe wordt ons lot vorm gegeven? Dit is de kernvraag van deze voordracht en blijkt niet alleen afhankelijk te zijn van wat we overdag doen, maar vooral van wat er ’s nachts gebeurt door de geestelijke wereld aan ons. Het lopen, spreken en denken blijken kwaliteiten te zijn, waar de geestelijke hiërarchieën iets mee doen. Dit blijkt zelfs de volgende dag al gevolgen te hebben en ook voor het volgende leven. Voor de aartsengelen is het van belang dat wij spreken met en vanuit idealen. Dit blijkt
allemaal door te werken in onze biografie. Bij bewegen en lopen is het de kwaliteit van tevredenheid die opstijgt uit onze ledematen. Ook hier wordt ’s nachts iets mee gedaan door de Archaï of de oergeesten. Deze zoeken naar ware mensenliefde.
Hoe dit allemaal doorwerkt en hoe de hiërarchieën aan ons werken en wat de gevolgen zijn voor de volgende dag en het volgende leven, wat Steiner daarover heeft gezegd, zal het onderwerp van deze avond zijn.

Houdt u rekening met extra reistijd (parkeren en omleiding tram 1) i.v.m. wegwerkzaamheden aan de Scheveningseweg.

Agenda November

12 november 2018: ‘Heeft Boeddha ons nog iets te zeggen’
Organisator: Loge Den Haag van de Theosofische Vereniging in Nederland
Spreker: Marian van der Horst
Aanvang 20:00 uur. Prijs: gratis voor leden van de Loge Den Haag, niet-leden € 6,-

Mijn naam: Marian van der Horst-Lem, schilderes van boeddha-figuren en lerares.

In ons huidige leven is veel onrust, geweld en wantrouwen. Er is veel ruis van elektronica, computers en smartphones. Onze wereld wordt uitgebuit en de natuur wordt geweld aangedaan.

Waarschijnlijk was het in de tijd dat de boeddha leefde anders, stiller, eenvoudiger?

Zouden we niet allemaal wat meer rust en harmonie willen ervaren?

De huidige boeddha Sakyamuni biedt zijn ervaring en kennis aan d.m.v. van een niet-onderbroken overleveringslijn van zijn eerdere leerlingen en leermeesters en leert ons hoe we in onszelf vrede en rust kunnen bewerken.

In het boeddhisme is symboliek erg belangrijk, er is een rijke traditie. In de lezing wil ik dit graag wat uitdiepen, laten zien en horen. Bv. handgebaren, lichaamshoudingen, attributen enz. bespreken. Ook wil ik graag de vele vormen van boeddha’s belichten en ingaan op hun specifieke eigenschappen en verschijningsvormen.


26 november 2018: ‘Down to Earth’
Organisator: Loge Den Haag van de Theosofische Vereniging in Nederland
Film
Aanvang 20:00 uur. Prijs: gratis voor leden van de Loge Den Haag, niet-leden € 6,-

Een familie laat de hectiek en patronen van de hedendaagse wereld achter zich en begint aan de reis van hun leven. Samen, met hun drie kinderen, reizen ze naar de uithoeken van de aarde, op zoek naar een nieuw perspectief op het leven en de wereld om ons heen.
Zonder crew, zonder vastomlijnd plan, maar elk met een camera en een rugzak. En de nieuwsgierigheid om te luisteren. Tijdens hun vijf jaar durend avontuur leven ze met en bij verschillende stammen op zes continenten. Ze filmen hun ontmoetingen met de Earth Keepers, zij die nog in verbinding en harmonie leven met de aarde, de bron van ons bestaan.

Na lange tijd in afzondering te hebben geleefd zien de Earth Keepers dat het tijd is hun inzichten en wijsheid te delen met diegenen die bereid zijn om te luisteren.

De film onthult de diepe wijsheid die besloten ligt in gesprekken met deze stamoudsten en wijzen, die nog niet eerder werden geïnterviewd. Maar ook de levens-veranderende impact die dit soort ontmoetingen kunnen hebben.

Agenda Oktober

02 oktober 2018:  ‘Vitaminen voor het hart’
Organisator: Dr. Rath Gezondheidsstichting
Spreker: Jan Bes
Tijd: 20:00-21:00 uur. Prijs: € 10,-
Aanmelden: gvl.denhaag@gmail.com Tel: 070-5178539

Waarom dieren geen hartinfarct krijgen, maar mensen wel…

Uitleg over de toepassing van microvoedingsstoffen, De Cholesterol leugen. Eigen onderzoek naar de vetstofwisseling en het afbouwen van medicatie, wat zijn de echte risico’s en wat is de oorzaak?

Is Cholesterol goed voor ons? Wat zegt Dr. Uffe Ravnskov in Feiten en Fabels over Cholesterol?

Documentatiemateriaal is aanwezig.

08 oktober 2018: ‘Persoonlijke transformatie, inleiding’
Organisator: Loge Den Haag van de Theosofische Vereniging in Nederland
Spreker: Mark Becking
Aanvang 20:00 uur. Prijs: gratis voor leden van de Loge Den Haag, niet-leden € 6,-

22 oktober 2018: ‘Persoonlijke transformatie, praktische uitwerking’
Organisator: Loge Den Haag van de Theosofische Vereniging in Nederland
Spreker: Mark Becking
Aanvang 20:00 uur. Prijs: gratis voor leden van de Loge Den Haag, niet-leden € 6,-

Mark Becking (1950) is lid van de Theosofische Loge in Naarden. In de jaren ’60 was hij jarenlang actief binnen de Tafelronde, waar geestelijk het fundament voor zijn verdere leven gelegd werd.
Hij is ruim 35 jaar praktiserend psycholoog en werkzaam op het transpersoonlijk gebied.

Twee avonden over randvoorwaarden voor een evenwichtige geestelijke ontwikkeling. Mark Becking werkt hierbij vanuit een combinatie van:

– Psychologisch inzicht
– Cursus in Wonderen
– Mindfulness

Tijdens de twee avonden wordt interactief gewerkt aan het inzicht verkrijgen in het functioneren van onze mind. Hoe kun je vrijkomen van je neiging tot identificatie en hoe voorkom je dat je wegloopt voor niet-genezen verwondingen binnen de persoonlijkheid?

Belangrijk hierbij is verstilling. Meditatie, gebed en mindfulness zijn basisvoorwaarden. Er wordt gestreefd naar een balans tussen het absolute (non-duaal, onze ware aard, atma) en het relatieve perspectief (acceptatie van het mens-zijn, het hebben van emoties enz.).

Agenda September

10 september 2018: ‘Wie kijkt er door mijn ogen? : acht waarnemingsniveaus’ 
Organisator: Loge Den Haag van de Theosofische Vereniging in Nederland
Spreker: Guido Lamot
Aanvang 20:00 uur. Prijs: gratis voor leden van de Loge Den Haag, niet-leden € 6,-

De werkelijkheid is gul in het aanbieden van haar waarheid, ook wij kunnen haar in openheid ontvangen. Hoe en wat zien de ogen van de handen, van de buik, van het hart en van het voorhoofd?

Als we kijken door onze ogen gebruiken we uiterlijk licht waardoor signalen bij de hersenen komen. Het verstand vertaalt dit in concepten om zo de uiterlijke dingen te benoemen en waar te nemen. Naarmate we gevoelig zijn en open staan, leren we waarnemen met onze innerlijke zintuigen. Hoe en wat zien de ogen van de handen, van de rug, van de buik, van het hart, van de keel, van het voorhoofd en van de kruin?

Zo geeft het oog van het hart ons een ruimere perceptie en krijgen we een besef van verbonden zijn in een open veld. We begrijpen de ander van binnen uit, van hart tot hart, zonder vooroordeel. In dit ruimtelijk waarnemen kunnen wijsheid, liefde en compassie toenemen.


24 september 2018: ‘Het duivelse plan: de mythe van de ondergang van de wereld’
Organisator: Loge Den Haag van de Theosofische Vereniging in Nederland
Spreker: Hans van Aurich
Aanvang 20:00 uur. Prijs: gratis voor leden van de Loge Den Haag, niet-leden € 6,-

Is er een duivels plan dat de ondergang van de wereld voorspelt of hebben we te maken met geniale aanwijzingen van de Meesters van Wijsheid om de mensheid op weg te helpen naar vooruitgang? Ontdek de geheimen van de Apocalyps.

Regelmatig duiken allerlei theorieën op over de aanstaande eindtijd. We zouden nu in de laatste fase zitten van een groot apocalyptisch proces. Deze theorieën deden ook al opgeld rond de millenniumwisseling van het jaar 1000.

En waarom: de evangelist Johannes had als helderziende een boek geschreven over een ontwikkelingsweg van de mens. Hij leefde in een tijd van Romeinse censuur en was bovendien verbannen naar het eiland Patmos. Hij schreef een boek over de kundalini krachten in de mens; in zekere zin een beschrijving van het proces van begin tot einde.

Over zulke zaken schrijven moest wel in code, want het is te gevaarlijk om alles open en bloot weer te geven; bovendien waren de inwijders van de Griekse Mysteriën goed op de hoogte. In die tijd is een merkwaardig boek van 22 hoofdstukken geschreven dat nog steeds misbruikt wordt om de mensheid angst aan te jagen.


26 september 2018 “Geestelijke leiding van de mensheid”
Organisator: Roger Crijns
Tijd: zaal open vanaf 19.30 uur en aanvang 20.00 uur | Kosten: € 10,00 per avond

Twee avonden in Den Haag met Roger Crijns

INLEIDING:
De voordrachten van Rudolf Steiner blijven velen, ook in onze tijd, fascineren. Ondanks onze veranderende samenleving hebben deze voordrachten nog niets aan waarde verloren en hebben ze ook de moderne mens veel te bieden. Sinds ruim 30 jaar heb ik me in mijn leven en werk laten inspireren door de antroposofie en de voordrachten van Rudolf Steiner. Aanvankelijk begreep ik er slechts een klein gedeelte van (dat realiseer ik me nu), maar toch heeft het me altijd veel kennis, steun en inzicht gegeven.
Inmiddels heb ik, mede dankzij mijn werk als antroposofisch (huis)arts (van 1984 tot 2009/2017), zelf ook vele inzichten en ervaringen opgedaan en is de inhoud van de voordrachten op een dieper niveau voor mij gaan spreken. Er valt nog zoveel te ontdekken in dat wat Steiner ons heeft nagelaten met zijn voordrachten en boeken.
Dit najaar wil ik twee voordrachten van Steiner bespreken en samen met u op onderzoek gaan wat deze wijsheid ons nu nog te bieden heeft en u laten delen in mijn inzichten en ervaringen met de betreffende onderwerpen. Ik heb gekozen voor twee voordrachten waarin Steiner uitlegt hoe wij als mensheid vanuit de geestelijke wereld geleid worden, en hoe ons lot wordt vormgegeven (in samenwerking met (aarts)engelen en hiërarchiën). Een en ander zal ik verbinden met mijn eigen ervaringen, waardoor de
onderwerpen meer tot de verbeelding kunnen gaan spreken.

“De Geestelijke leiding van de mensheid”
(n.a.v. GA15, een voordracht van Rudolf Steiner in Kopenhagen in 1911)
Is er een geestelijke leiding over de mensheid? Hoe ziet die er dan uit? Hoe zorgt de geestelijke leiding, dat we de doelen van de schepping volgen en toch denken dat we alles zelf bedenken? Waar vinden we al deze werkzame principes terug op aarde, in ons fysieke lichaam, in de ontwikkeling van onze lichamen en biografieën? Hoe bepalend zijn de eerste drie jaren van ons leven voor onze verdere ontwikkeling? En wat zien we daarvan terug bij de laatste drie jaren van het leven van Jezus Christus? Wat betekent de uitspraak ”Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven” als je het kerkelijke kader weglaat? En wat wordt wezenlijk bedoeld met de uitspraken: ”Niet ik, maar Christus in mij” en “Als gij niet wordt als kinderen, zult gij de weg naar de hemelen niet vinden.”?

Houdt u rekening met extra reistijd (parkeren en omleiding tram 1) i.v.m. wegwerkzaamheden aan de Scheveningseweg.

Deel 2 : donderdag 20 december 2018 “Hoe wordt ons lot vormgegeven?”