Agenda Oktober

Organisator: Loge Den Haag van de TVN

14 oktober 2019: ‘De Gulden Snede en het begrip oneindig’ door Ronald van Vierzen

Lezing: ‘De Gulden Snede en het begrip oneindig’ door Ronald van Vierzen
Maandagavond 14 oktober 2019, aanvang: 20.00 uur
Adres: Laan van Meerdervoort 1-A, 2517 AA Den Haag
Prijs: gratis voor leden, niet-leden € 6,-

Over de spreker:

Ronald van Vierzen, studeerde elektrotechniek in Delft en werkt in de chipindustrie. Werd antroposoof, schreef een boek over klassieke homeopathie versus reguliere geneeskunde. Benut de antroposofie om spiritualiteit en wetenschap met elkaar te verbinden en publiceert daarover in tijdschrift Kore.

De Gulden Snede is een heel specifieke verhouding van twee afmetingen die in veel kunstwerken is toegepast. Wat maakt die verhouding zo specifiek? Een korte reis door de kunstgeschiedenis leert dat de Gulden Snede al ver voor onze jaartelling bekend was. Door wie of wat hebben de grote meesters in de kunst zich laten inspireren? Wat is het werkelijke geheim achter de Gulden Snede?

Het wiskundige begrip ‘oneindig’ is eigenlijk niet door het verstand te bevatten. Pas wanneer we beseffen dat de wiskunde de aardse neerslag is van kosmische wijsheid, krijgt het woord ‘oneindig’ een heel andere betekenis en levert het aanwijzingen op voor iets dat binnen de christelijke kerk wordt ontkend, namelijk het bestaan van een vóór-geboortelijk leven. Zelfs het principe van reïncarnatie is uit de meetkunde af te leiden.

 

28 oktober 2019: ‘Het esoterisch centrum van Nederland’ door Caroline de Westenholz

Lezing: ‘Het esoterisch centrum van Nederland’ door Caroline de Westenholz
Maandagavond 28 oktober 2019, aanvang: 20.00 uur
Adres: Laan van Meerdervoort 1-A, 2517 AA Den Haag
Prijs: gratis voor leden, niet-leden € 6,-

Over de spreekster: Caroline de Westenholz is kunsthistorica en publiciste, en vooral bekend als oprichtster van het Louis Couperus Museum. In 2013 kende het Prins Bernhard Cultuurfonds haar een Zilveren Anjer toe “voor haar inzet ten behoeve van het Louis Couperus Museum in Den Haag”; de onderscheiding werd door prinses Beatrix opgespeld. Op 7 februari 2014 ontving zij bovendien de Victorine Heftingprijs 2013.

Caroline de Westenholz, Het esoterisch centrum van Nederland Den Haag is van oudsher een centrum van esoterische stromingen. De Rozenkruisers zijn hier al gesignaleerd in 1622. Ruim honderd jaar later, in 1756, werd het hoofdkwartier van de Vrijmetselarij in Den Haag gevestigd. In de tweede helft van de negentiende eeuw werden de eerste spiritistische en theosofische verenigingen er opgericht. Rond 1900 waren er vele andere esoterische gezelschappen.

Steeds valt het inwoners en bezoekers van Den Haag op dat bijna al deze esoterische genootschappen in Den Haag liggen in de nabijheid van het Vredespaleis. Is dat toeval?

In de 18e eeuw is deze plek tweemaal bezocht door de Meester van de Westerse Esoterie, de Graaf van St. Germain. Zou hier een verband kunnen liggen?

De spreekster bekijkt het geestelijke leven van Den Haag in de periode 1750 – 1950.

Agenda September

Organisator: Loge Den Haag van de TVN

16 september 2019: ‘Aan de voeten van de meester’ door Guido Lamot

Lezing: ‘Aan de voeten van de meester ’ door Guido Lamot
Maandagavond 16 september 2019, aanvang: 20.00 uur
Adres: Laan van Meerdervoort 1-A, 2517 AA Den Haag
Prijs: gratis voor leden, niet-leden € 6,-

Over de spreker: Guido Lamot stichtte in 1970 in Vlaanderen een Yoga-Vedanta vereniging en in 1982 in Drenthe een Tao-Centrum met lerarenopleiding voor yoga, adem en energie.  Hij is freelance docent Oosterse filosofie aan twee academies voor sociale wetenschappen en is vice-voorzitter van de TVN.

Alcyone, Aan de voeten van de meesterAlcyone, Jiddu Krishnamurti

‘Aan de voeten van de meester’ is het eerste kleine boekje geschreven door de nog jonge Krishnamurti op 13 jarige leeftijd. Dit werkje, dat uitgroeide tot een bestseller, bevat vier grootse ethische thema’s:
– onderscheidingsvermogen
– begeerteloosheid
– goed gedrag
– liefde

Door het toepassen van deze gulden regels in het dagelijks leven, wordt ons groei- en inwijdingsproces versneld.


Organisator: Loge Den Haag van de TVN

30 september 2019 film: ‘Het Avontuur van de Held’ met Joseph Campbell

Film: ‘Het Avontuur van de Held’ met Joseph Campbell
Maandagavond 30 september 2019, aanvang: 20.00 uur
Adres: Laan van Meerdervoort 1-A, 2517 AA Den Haag
Prijs: gratis voor leden, niet-leden € 6,-

Over Joseph Campbell:
Als vooraanstaand wetenschapper, schrijver en leraar heeft Joseph Campbell een diepgaande invloed gehad op miljoenen mensen – inclusief Star Wars-maker George Lucas. Voor Campbell was mythologie het “lied van het universum, de muziek van de sferen.”

Stimulerende gesprekken tussen inspirator Joseph Campbell en vooraanstaand journalist Bill Moyers die in levendige dialogen bespreken hoe mythen de sleutel vormen tot het begrijpen van menselijke ervaringen. Ze kunnen oppervlakkig variëren van cultuur tot cultuur, maar op hun diepste niveau onthullen ze allemaal het pad naar zelfontplooiing, sociale integratie en uiteindelijk transcendentie.

Er zijn zes afleveringen die in het seizoen 2019 – 2020 van de Loge Den Haag allemaal vertoond zullen worden. We beginnen met ‘Het Avontuur van de Held’.

Waarom zijn er zoveel heldenverhalen in de mythologie en wat is de betekenis van de beproevingen van de held?

Na het bekijken van de film is er gelegenheid om over de inhoud van gedachten te wisselen.

Volgende afleveringen:
25 november 2019: ‘De Boodschap van de Mythen’ | 27 januari 2020: ‘De eerste Verhalenvertellers’ |
17 februari 2020: ‘Opoffering en Gelukzaligheid’ | 30 maart 2020: ‘Liefde en de Godin’ | 8 juni 2020: ‘Maskers van de Eeuwigheid’ |

Agenda Juni

3 juni 2019 ‘Actualiteit van de Daoïstische levenskunst’
Organisator: Loge Den Haag van de Theosofische Vereniging in Nederland
Spreker: Tania Meira-Kochetkova
Aanvang 20:00 uur. Prijs: gratis voor leden van de Loge Den Haag, niet-leden € 6,-

Over de spreker: Tatjana Meira-Kochetkova promoveerde aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ze heeft onderzoek gedaan in de milieufilosofie en bio-ethiek aan de Universiteit voor Humanistiek en de Universiteit Twente. Ze is filosofisch consulent en freelance docent filosofie. Thema’s die in haar publicaties centraal staan, zijn onder meer personalisme, filosofie in Rusland, bio-ethiek en filosofie van mens en techniek. Binnenkort zal van haar hand bij uitgeverij Garant verschijnen ‘Pluraliteit van Levenskunsten’ (samen met Rico Sneller en Nelleke Canters).

Deze lezing zal ingaan op de Daoïstische levenskunst en haar meditatieve praktijk. In het Daoïsme is de onderlinge verbondenheid tussen geest, lichaam en omgeving zeer groot. Hieruit ontwikkelden zich in de Chinese traditie talloze medische technieken (bijv. acupunctuur) en psychofysische disciplines, zoals oefeningen in het bevorderen van lichamelijke harmonie en beheersing (T’ai-ji-chuan). Er zullen twee aspecten aan de orde komen.

Ten eerste zal worden ingegaan op Daoïstische teksten die inspireren om het zelf en de eigen relatie tot de wereld te onderzoeken. Betekenis en centrale boodschap van de Dao De Jing zullen aan de orde komen: het doen door niet te doen (wei wu wei).

 

Ten tweede zal worden gekeken naar verschillende Daoïstische praktijken die een gezond lichaam en een vreedzame geest heten te bevorderen (zoals ‘thee-waardering’, het vijf-elementen-dieet voor de gezondheid, de principes van contemplatief wandelen, en Daoïstische beeldende kunst).

10 mei: ‘Wat is een mens, waar komt hij vandaan en waar gaat hij naar toe?’

Lezing door Peter Tromp

Toelichting:

Deze avond willen we deze vraagstukken vanuit antroposofisch gezichtspunt belichten.

De huidige wetenschap heeft alleen oog voor de stoffelijke kant van de wereld. Om een vruchtbare toekomst te gemoed te gaan moet deze zienswijze aangevuld worden door kennis van de geestelijke wereld.

Na een inleiding van een uur zal er na de pauze gelegenheid zijn om vragen te stellen.

Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Gebouw Theosofia Stichting,
Laan van Meerdervoort 1A, Den Haag

 

Agenda Mei

MEI

10 mei 2019: Wat is een mens, waar komt hij vandaan en waar gaat hij naartoe?
Lezing door Peter Tromp
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Laan van Meerdervoort 1A, Den Haag

Toelichting:

Deze avond willen we deze vraagstukken vanuit antroposofisch gezichtspunt belichten.
De huidige wetenschap heeft alleen oog voor de stoffelijke kant van de wereld. Om een vruchtbare toekomst te gemoed te gaan moet deze zienswijze aangevuld worden door kennis van de geestelijke wereld.

 

Na een inleiding van een uur zal er na de pauze gelegenheid zijn om vragen te stellen.


 

13 mei 2019: ‘Op zoek naar antwoorden: via het spirituele pad of de digitale snelweg?’
Organisator: Loge Den Haag van de Theosofische Vereniging in Nederland
Spreker: Ria Schopman
Aanvang 20:00 uur. Prijs: gratis voor leden van de Loge Den Haag, niet-leden € 6,-

Ria SchopmanOver de spreker:  Ria Schopman is schrijver en eigenaar van een tekstbureau. Zij is lid van de Loge Den Haag en noemt de theosofie een andere manier van leven, die meer gericht is op innerlijke vervulling dan op uiterlijk winstbejag. Voor haar is het juist de combinatie van filosofie, wetenschap en religie die maakt dat de theosofie de levensbeschouwing is waarbij zij zich thuis voelt. Communicatie en marketing met behulp van de nieuwe media heeft haar speciale interesse.

Door een aangeboren nieuwsgierigheid en het verlangen om de wereld om ons heen en vooral onszelf te begrijpen, bewandelen we als mens het spirituele pad op zoek naar antwoorden op levensvragen. Een belangrijke bron van wijsheid tijdens onze zoektocht zijn onze reisgenoten en soms vergaren we kennis via boeken.

In 1993 zorgde een technologisch hoogstandje voor een alternatieve route naar zelfontplooiing: de digitale snelweg. Via het wereldwijde web werden computers van over de hele wereld aan elkaar gekoppeld om sneller informatie te kunnen delen en mensen met elkaar te verbinden.

VR bril, illusie of werkelijkheidDe computergame-industrie bracht ons nog een stap verder met Virtual & Augmented Reality waarbij de werkelijkheid respectievelijk nagebootst of gedeeltelijk uitvergroot wordt in een spel. En met de komst van de mobiele telefoon en wifi hebben we tegenwoordig 24/7 overal toegang tot de grootse bibliotheek ter wereld.

In het boek Wind van de Geest zegt de beroemde theosoof Gottfried de Purucker het volgende: ‘’In het werk met jonge mensen in de T.S. heb ik ervaren dat jongeren goddelijke waarheden vaak sneller herkennen dan ouderen; als men niet erin slaagt jongeren voor theosofie te interesseren, komt dat omdat we het verkeerd aanpakken – en het is precies datzelfde beginsel dat geen succes oplevert bij het benaderen van volwassenen. Wil men begrip wekken dan moet men de mensen toespreken in een taal die ze begrijpen.’’

Welke kansen bieden het internet, de nieuwe media en moderne communicatietechnologieën om de vaak ingewikkelde en ontoegankelijke religieuze en spirituele teksten voor een groter publiek bereikbaar te maken?
En wat voor rol kan de theosofie daarin spelen?


27 mei 2019: ‘De filosofie van OM, de kosmische klank’
Organisator: Loge Den Haag van de Theosofische Vereniging in Nederland
Spreker: Shanti van Wijk
Aanvang 20:00 uur. Prijs: gratis voor leden van de Loge Den Haag, niet-leden € 6,-

Over de spreker: Shanti van Wijk, is werkzaam geweest in het reguliere basisonderwijs en na het centrum voor Vrede en Ontwikkelingssamenwerking overgestapt naar het spirituele onderwijs en heeft vele jaren Integrale Yogales gegeven.

Ze heeft een studie gemaakt over de Advaita Vedanta Filosofie van Shrie Shankara op de Sivananda Yoga Academie te Aalst in België en in de Sivananda Ashram in Rishikesh in India. De bestudeerde de leringen van de theosofie en het esoterisch universeel Soefisme, dat verwant is aan de Vedanta.

In deze lezing wordt de heilige kosmische klank OM uiteengezet. OM omvat alle namen en vormen. OM is dit alles. Meditatie over OM openbaart de Universele Vorm en verheft ons vervolgens tot Ieshvara. Ieshvara is het alles bezielende, alles behorende, alles omvattende en Zichzelf Kennende of Bewuste Zijn.

Aan bod komt ook de vraag, wat is OM? De aard en de vier bewustzijnstoestanden en het zinnebeeld van de godin Saraswati (Shakti). De godin van zuiverheid, kunst, muziek en wetenschap. Zij is de wederhelft van Bramha, de scheppende kracht in de natuur.

De avond wordt afgesloten met een pranayama, ontspanning en meditatie over de Universele Vorm of Heelheid.

Agenda April

APRIL

MAAND VAN DE FILOSOFIE: 8 april 2019: ‘Plotinus en de Ziel’  

Organisator: Loge Den Haag van de Theosofische Vereniging in Nederland
Spreker: Dr. Rico Sneller
Aanvang 20:00 uur. Prijs: gratis voor leden van de Loge Den Haag, niet-leden € 6,-

Maand van de Filosofie, 8 april 2019: ‘Plotinus en de Ziel’ door Rico Sneller

Dr Rico Sneller (1967) is Associate Lecturer bij de Technische Universiteit Eindhoven en werkte hiervoor als universitair docent filosofie aan de universiteit Leiden, instituut voor wijsbegeerte. Hij promoveerde op de Franse filosoof Jacques Derrida en de negatieve theologie. Momenteel gaat zijn belangstelling vooral uit naar bijzondere bewustzijnstoestanden, met name zoals gethematiseerd in de Duitse filosofie vanaf de 19e eeuw.

Met Hans Gerding en Hein van Dongen publiceerde hij ‘Wilde beesten in de filosofische woestijn. Filosofen over telepathie en andere buitengewone ervaringen’ (Ten Have 2011). Rico Sneller is vice-president van Alternative Perspectives and Global Concerns (APGC), een internationale en interdisciplinaire academische netwerkorganisatie die zich ten doel stelt om op mondiale urgenties te reflecteren vanuit noties als dialoog en spiritualiteit.

Met zijn emanatieleer plaatst Plotinus de westerse filosofie op een tweesprong. Eén weg voert naar de moderne subjectsopvatting die, al woekerend, hedendaagse rationalistische wetenschapsopvattingen aanstuurt. De andere weg begeleidt de eerste als een schaduw, en wijst, voorbij het rationale subject, naar iets anders, iets wat breder en dieper is. Plotinus noemt dit ‘de ziel’. De ziel is meer dan het ik, en elke zelfbezinning stuit op een dimensie die het ik niet meer vermag te omvatten.

José van der Loop is sinds 2014 lid van de TVN. Zij verdiept zich al meer
dan vijftien jaar in Indiase geschriften, zoals De Yoga Sutra’s van Patañjali.
Voor haar gaat het in het leven om liefde, inzicht en persoonlijke transformatie. Dat brengt ze, met een diep gevoelde bevlogenheid en
enthousiasme, in de vorm van lezingen en workshops.De Yoga aforismen van Patañjali vormen dé basistekst op het gebied van Raja-yoga die op briljante wijze systematisch een geestelijke weg beschrijven die tot bevrijding leidt. En dat is precies waar deze lezing over gaat! Het fundamenteel concept van Yoga zoals in deze sutra compleet uiteengezet.

 

29 april 2019: ‘Cycles of Eternity’ (DEZE LEZING IS IN HET ENGELS)

Organisator: Loge Den Haag van de Theosofische Vereniging in Nederland
Spreker: Tim Wyatt
Aanvang 20:00 uur. Prijs: gratis voor leden van de Loge Den Haag, niet-leden € 6,-

Over de spreker: Tim Wyatt, heeft z’n levenslang onderzoek gedaan naar bewustzijn, esoterische mysteries, occulte wetenschap en Tijdloze Wijsheid. Hij heeft vijftig jaar gewerkt als journalist, is de oprichter van de ‘School of Applied Wisdom’ en reist veel voor het geven van lezingen, seminars en workshops voor de Theosophical Society en andere groepen. 

Everything in the universe, visible and invisible, is alive, connected and on an eternal evolutionary journey. Universal laws, philosophy and religion, explain the evolution and operation of both the universe and man. This is known as The Timeless Wisdom or Theosophy.

This ancient knowledge offers a fascinating, all-embracing and convincing view of ourselves and the cosmos, yet it is completely up-to-date. Cycles of Eternity explains why this is important to us.

Tim Wyatt has done his lifelong research into consciousness, esoteric mysteries, occult science and Timeless Wisdom. He has worked as a journalist for fifty years, is the founder of the “School of Applied Wisdom” and travels extensively for giving lectures, seminars and workshops for the Theosophical Society and other groups.


Alles in het universum, zichtbaar en onzichtbaar, is levend, verbonden en op een eeuwigdurende evolutionaire reis. Universele wetten, filosofie en religie, leggen de evolutie en werking uit van zowel het universum als de mens.  Dit staat bekend als De Tijdloze Wijsheid of Theosofie.

Deze oude kennis biedt een fascinerend, allesomvattend en overtuigend zicht op onszelf en de kosmos en is toch helemaal van deze tijd. Cycles of Eternity vertelt waarom dit voor ons belangrijk is.

Tim Wyatt, heeft z’n levenslang onderzoek gedaan naar bewustzijn, esoterische mysteries, occulte wetenschap en Tijdloze Wijsheid. Hij heeft vijftig jaar gewerkt als journalist, is de oprichter van de ‘School of Applied Wisdom’ en reist veel voor het geven van lezingen, seminars en workshops voor de Theosophical Society en andere groepen.

Agenda Maart

Agenda Maart

MAART

11 maart 2019: ‘De Yoga Sutra’s van Patañjali’  

Organisator: Loge Den Haag van de Theosofische Vereniging in Nederland
Spreker: José van der Loop
Aanvang 20:00 uur. Prijs: gratis voor leden van de Loge Den Haag, niet-leden € 6,-

José van der Loop is sinds 2014 lid van de TVN. Zij verdiept zich al meer
dan vijftien jaar in Indiase geschriften, zoals De Yoga Sutra’s van Patañjali.
Voor haar gaat het in het leven om liefde, inzicht en persoonlijke transformatie. Dat brengt ze, met een diep gevoelde bevlogenheid en
enthousiasme, in de vorm van lezingen en workshops.De Yoga aforismen van Patañjali vormen dé basistekst op het gebied van Raja-yoga die op briljante wijze systematisch een geestelijke weg beschrijven die tot bevrijding leidt. En dat is precies waar deze lezing over gaat! Het fundamenteel concept van Yoga zoals in deze sutra compleet uiteengezet.

 

Beheersing en transformatie van Bewustzijn

Patañjali werpt licht op de innerlijke werking van de geest, zijn neigingen, modificaties en toestanden waarin het vast komt te zitten en hoe ze te overwinnen. Daarmee biedt hij een geweldige en praktische handreiking om in stappen tot  transformatie van bewustzijn en verlichting te komen.

Interactieve lezing

Wat deze lezing onderscheidt is dat het gehele yogasysteem als door Patañjali gecompileerd, uiteengezet wordt. Het is een interactieve lezing en er is gelegenheid voor vragen. De onderwerpen zijn:

  • Sutra’s, wat zijn dat, waar komen ze vandaan?
  • Fundamentele uitgangspunten van de Yoga Sutra’s van Patanjali.
  • Filosofische & praktische uiteenzetting van het 8-voudig pad (Ashtanga yoga) – het bekende yogasysteem.

 

25 maart 2019: ‘Klankschalen’

Organisator: Loge Den Haag van de Theosofische Vereniging in Nederland
Spreker: Hans de Back
Aanvang 20:00 uur. Prijs: gratis voor leden van de Loge Den Haag, niet-leden € 6,-

Alle oerreligies en esoterische kringen zijn het eens over het feit, dat alles in de natuur uit trillingen bestaat. Zelfs de huidige wetenschap begint al aan dat idee te wennen. Klank is hoorbaar geworden trilling. Zo kun je zeggen, dat de hele schepping gestolde muziek is, de mens inbegrepen. Omdat klanken en trillingen van oerinstrumenten zoals de gong, klankschaal, tingsha’s, trommel, sitar e.d. in staat zijn zonder vervorming of kleuring diep in materie door te dringen en de opgeslagen oerinformatie foutloos in die materie over te dragen, ontstaat er een heroriëntering in die materie, waardoor zelfcorrigerende eigenschappen optreden.

Zoals water door zijn specifieke eigenschappen bepaalde substanties oplost en daardoor iemand die zich in water onderdompelt, schoonspoelt, onafhankelijk van de opvatting die de persoon daar zelf over heeft, zo hebben bepaalde klanken de eigenschap, harmoniserend te werken, onafhankelijk van iemands mening of gemoedstoestand.

Het lichaam is te vergelijken met een instrument; wanneer je instrument niet goed gestemd is, zullen de vaardigheden die je geleerd hebt niet het gewenste geluid voortbrengen en daardoor in plaats van succes, ergernis oogsten.

Klank is ook een bij uitstek geschikt middel om bekend te raken met het fenomeen meditatie, alsmede een hulpmiddel voor de doorgewinterde meditatiebeoefenaar om de beleving van iedere meditatie te intensiveren.

Agenda Februari

Agenda Februari

FEBRUARI

11 februari 2019 ‘Atlantis’
Organisator: Loge Den Haag van de Theosofische Vereniging in Nederland
Spreker: Wim Leys
Aanvang 20:00 uur. Prijs: gratis voor leden van de Loge Den Haag, niet-leden € 6,-

“Voorbij de zuilen van Hercules”, dit is de Straat van Gibraltar, daar situeerde Plato het mythische rijk Atlantis. Hij beschrijft dit in zijn werken ‘Kritias’ en ‘Timaeus’. Het bestaan ervan had hij (direct of indirect) vernomen van Egyptische priesters.

lezing voor de Loge Den Haag van de TVN, AtlantisKunnen wij hierover meer te weten komen? Moet Atlantis teruggebracht worden tot het kleine eilandje Santorini in de Middellandse Zee, zoals hedendaagse archeologen menen, of moet het worden uitgebreid tot de hele planeet en gezien worden als een tijdperk van honderdduizenden jaren, zoals niet alleen de Theosofie beweert, maar ook de ziener Edgar Cayce?

Onder de zeespiegel zijn ruïnes gevonden van bouwwerken – in het Caribische gebied, bij Japan, in de Atlantische Oceaan en op nog meer plaatsen.

Wat zijn de Canarische Eilanden en de Azoren? Was de Atlantische beschaving superieur aan de onze of inferieur? Zijn er in de geschiedenis nog sporen te vinden van Atlantis? En wat is toch dat ‘verloren continent Mu’ waarover je weleens leest? Op al deze vragen hoopt de spreker een antwoord te geven.

 

25 februari 2019: ‘De Gulden Snede en het begrip oneindig. DEZE LEZING VERVALT!

In plaats daarvan zal de film The Power of Myth met Joseph Campbell worden vertoond.
Organisator: Loge Den Haag van de Theosofische Vereniging in Nederland
Aanvang 20:00 uur. Prijs: gratis voor leden van de Loge Den Haag, niet-leden € 6,-

Als vooraanstaand wetenschapper, schrijver en leraar heeft Joseph Campbell een diepgaande invloed gehad op miljoenen mensen – inclusief Star Wars-maker George Lucas. Voor Campbell was mythologie het “lied van het universum, de muziek van de sferen.”

Deze stimulerende gesprekken tussen inspirator Joseph Campbell en vooraanstaand journalist Bill Moyers creëerden een nationale sensatie toen ze voor het eerst op de televisie werden uitgezonden.

In levendige, uitgebreide dialogen bespreken de twee mannen hoe mythen de sleutel vormen tot het begrijpen van menselijke ervaringen. Ze kunnen oppervlakkig variëren van cultuur tot cultuur, maar op hun diepste niveau onthullen ze allemaal het pad naar zelfontplooiing, sociale integratie en uiteindelijk transcendentie.

Na de film is er gelegenheid om over de inhoud van gedachten te wisselen.

Agenda Januari

Agenda Januari

14 januari 2019: ‘De Tarot, leesplankje voor ingewijden’

Organisator: Loge Den Haag van de Theosofische Vereniging in Nederland
Spreker: Frank Tuinstra
Aanvang 20:00 uur. Prijs: gratis voor leden van de Loge Den Haag, niet-leden € 6,-

Tarot plank

Over de spreker: Frank Tuinstra bestudeert al jarenlang de westerse mysterietraditie. Hij geeft regelmatig lezingen over de relatie tussen deze mysteriën en het alledaagse leven. Symboliek en folklore binnen de westerse cultuur krijgen daarmee een nieuw, verhelderend perspectief.

Vrijwel iedereen heeft wel eens van de Tarot gehoord. Velen trekken wel eens een kaartje. De oorsprong van het Tarotsysteem ligt echter niet in het spel- of orakelelement. Primair is de Tarot gemaakt als leesplankje voor het Magische Alfabet, een stappenplan en totaalsysteem om tot zelfinzicht te komen.

Tijdens deze lezing gaan we beleven hoe de Tarot werkt en hoe je de Tarot kunt inzetten voor de zoektocht naar je diepste Innerlijke Bron.

Door het herkennen van de bouwstenen (de “Magische Letters”) van je bewustzijn en het leggen van onvermoede verbanden kun je gaan werken aan je eigen verhaal in de Kosmische Orde.


 

Agenda December

10 december 2018: ‘Enneagram, Tzolkin en Human Design’ (vervolg op de lezing van 26-03-2018)

Organisator: Loge Den Haag van de Theosofische Vereniging in Nederland
Spreker: Loes Huijgens
Aanvang 20:00 uur. Prijs: gratis voor leden van de Loge Den Haag, niet-leden € 6,-

Loes Huijgens kwam ruim 20 jaar geleden voor het eerst in aanraking met Pythagoras en numerologie. Daarna kwam het Enneagram op haar pad, gevolgd door de Tzolkin en het Human Design. Door verbanden te zien die deze kennisbronnen met elkaar gemeen hebben, legt ze de vinger op details die vaak nog over het hoofd worden gezien.

‘Alles begint met verwondering …..’

Er wordt verteld dat we op deze planeet samen leven om ons vermogen tot bewust co-creëren aan te nemen. Dit vermogen zit in het menselijk potentieel, ieder mens beschikt er over.

 

Als we beseffen dat we dit vermogen hebben en kunnen gebruiken bij het bepalen van de richting in ons leven, gaat alles met minder moeite. Het ontvouwen van het menselijk potentieel is een levensproces waar we geleidelijk aan in groeien. En bewust of onbewust – bij dat proces helpen en beïnvloeden we elkaar.

Met informatie uit systemen als het Enneagram, de Tzolkin Kalender en het Human Design wordt dit zichtbaar. En wat zichtbaar is wordt aan de hand van een aantal voorbeelden uit de praktijk getoond. Er is een rode draad die alles samen brengt tot een universele kern: onvoorwaardelijk zijn. En dat geldt voor ieder mens op zijn of haar eigen wijze.

Nieuwsgierig?


20 december 2018 ‘Hoe wordt ons lot vormgegeven?’

Organisator: Roger Crijns
Tijd: zaal open vanaf 19.30 uur en aanvang 20.00 uur | Kosten: € 10,00 per avond

INLEIDING:
De voordrachten van Rudolf Steiner blijven velen, ook in onze tijd, fascineren. Ondanks onze veranderende samenleving hebben deze voordrachten nog niets aan waarde verloren en hebben ze ook de moderne mens veel te bieden. Sinds ruim 30 jaar heb ik me in mijn leven en werk laten inspireren door de antroposofie en de voordrachten van Rudolf Steiner. Aanvankelijk begreep ik er slechts een klein gedeelte van (dat realiseer ik me nu), maar toch heeft het me altijd veel kennis, steun en inzicht gegeven.
Inmiddels heb ik, mede dankzij mijn werk als antroposofisch (huis)arts (van 1984 tot 2009/2017), zelf ook vele inzichten en ervaringen opgedaan en is de inhoud van de voordrachten op een dieper niveau voor mij gaan spreken. Er valt nog zoveel te ontdekken in dat wat Steiner ons heeft nagelaten met zijn voordrachten en boeken.
Dit najaar wil ik twee voordrachten van Steiner bespreken en samen met u op onderzoek gaan wat deze wijsheid ons nu nog te bieden heeft en u laten delen in mijn inzichten en ervaringen met de betreffende onderwerpen. Ik heb gekozen voor twee voordrachten waarin Steiner uitlegt hoe wij als mensheid vanuit de geestelijke wereld geleid worden, en hoe ons lot wordt vormgegeven (in samenwerking met (aarts)engelen en hiërarchiën). Een en ander zal ik verbinden met mijn eigen ervaringen, waardoor de onderwerpen meer tot de verbeelding kunnen gaan spreken.

‘Hoe wordt ons lot vormgegeven?’
(n.a.v. GA224, voordracht van Rudolf Steiner op 6 april 1923 met de titel
“samenwerken met de engelen en hiërarchieën”).

Hoe wordt ons lot vorm gegeven? Dit is de kernvraag van deze voordracht en blijkt niet alleen afhankelijk te zijn van wat we overdag doen, maar vooral van wat er ’s nachts gebeurt door de geestelijke wereld aan ons. Het lopen, spreken en denken blijken kwaliteiten te zijn, waar de geestelijke hiërarchieën iets mee doen. Dit blijkt zelfs de volgende dag al gevolgen te hebben en ook voor het volgende leven. Voor de aartsengelen is het van belang dat wij spreken met en vanuit idealen. Dit blijkt
allemaal door te werken in onze biografie. Bij bewegen en lopen is het de kwaliteit van tevredenheid die opstijgt uit onze ledematen. Ook hier wordt ’s nachts iets mee gedaan door de Archaï of de oergeesten. Deze zoeken naar ware mensenliefde.
Hoe dit allemaal doorwerkt en hoe de hiërarchieën aan ons werken en wat de gevolgen zijn voor de volgende dag en het volgende leven, wat Steiner daarover heeft gezegd, zal het onderwerp van deze avond zijn.

Houdt u rekening met extra reistijd (parkeren en omleiding tram 1) i.v.m. wegwerkzaamheden aan de Scheveningseweg.